Prosím čekejte

SouthPrague.Net

Nalézáte se v sekci: Spolupráce » Partneři | Skok na navigaci

Partneři

 • Občanské sdružení Zbraslav.info
  V současnosti spravuje informační server Zbraslav.info stejnojmenné Občanské sdružení Zbraslav.info, založené na jaře 2009. Ve stejné době převzalo občanské sdružení kompletně i se všemi doménami a právy celý server od tvůrce webu pana Jaroslava Pavlíčka a díky jeho laskavosti ho mohlo i nadále zprostředkovávat svým čtenářům.
 • Rodinné centrum PEXESO
  Rodinné centrum Pexeso je občanské sdružení, podporující komunitní život na Zbraslavi. Naším posláním je aktivovat obyvatele Zbraslavi a jejích přilehlých částí s cílem napomoci vytvoření funkční občanské společnosti v obci, která by se mohla stát – díky atraktivitě blízké Prahy – pouze jakousi noclehárnou pro své obyvatele. Ve své činnosti se zaměřujeme na rodinu. Cílovou skupinou jsou proto budoucí, současní rodiče, prarodiče, ale samozřejmě i děti, dospívající a dospělí jedinci. Podpora rodiny je částečně také snahou o prevenci patologických jevů společnosti (pocity odcizení, izolace rodičů, anebo nově přistěhovalých, nefungující mezigenerační vztahy, specifické problémy dospívající mládeže).
 • Skautské středisko URAGAN Zbraslav
  Středisko Uragan Zbraslav je součástí celosvětové skautské rodiny. U nás v České republice je reprezentantem této rodiny organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR, kde jsme registrováni prostřednictvím skautského okresu Praha západ. Tam nás pojí historické kořeny a vazby z dob, kdy ještě Zbraslav byla samostatná obec. Skauting je myšlenkou živoucí a burcující. Nenechává lidi tam, kde jsou, ale vede je dál a výš, protože je promyšleným systémem výchovy a sebevýchovy.
 • Základní škola Vladislava Vančury
  Škola vznikla sloučením dvou zbraslavských škol v květnu roku 2005. Současný název Základní škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav, Hauptova 591 nese ale až od 1. září roku 2008, kdy se podařilo navrátit do názvu školy jméno významné osobnosti zbraslavské historie, o které sloučením obou škol Zbraslav na tři roky přišla. V původně prvostupňové škole v ulici Nad Parkem, která byla postavena v roce 1980, jsou letos první až čtvrté třídy prvního stupně – celkem 287 dětí. V budově v Hauptově ulici, jejíž historie je podstatně delší, jsou v letošním roce páté až deváté třídy – to je celkem 227 žáků.
 • Biotop Radotín
  Areál Biotopu Radotín se nachází nedaleko radotínské základní školy, kde se dříve nacházela problematická čistička odpadních vod, tzv. brownfields. V letech 2013–2014 zde Městská část Praha 16 společně s Hlavním městem Prahou jako investorem stavby vybuduvali areál tzv. biotopu, přírodního koupaliště. Projekt v rámci Prahy a okolí ojedinělý. Bývalá čistička odpadních vod nebyla zlikvidována a prostor kolem ní sloužil jako skládka. V těsném sousedství ČOV do katastrofické povodně v roce 2002 sídlily Technické služby Radotín. V roce 2003 došlo k likvidaci buňkoviště TS a budovy ČOV se staly rájem bezdomovců a nepřizpůsobivých občanů. V roce 2008 se podařilo prosadit do rozpočtu hl.m. Prahy likvidaci areálu a jeho sanaci. V tom samém roce rada městské části začala zabývat myšlenkou koupacího biotopu. Byla vypracována první studie biotopu radotínským architektem Janem Schlitzem. V lednu 2009 navštívilo vedení radnice Prahy 16 jihomoravské biotopy v Kovalovicích a Banticích. Na základě návštěvy byla vypracována podrobnější studie radotínského biotopu a doručena magistrátu hl. m. Prahy. V létě 2009 došlo k likvidaci areálu ČOV a odvozu skladovaného materiálu. Problémy s duplicitním vlastnictvím některých pozemků pozdržely stavbu až do roku 2011. V roce 2012 se poprvé biotop objevil v rozpočtu hl. m. Prahy. V roce 2013 proběhlo výběrové řízení a v polovině roku byla podepsána smlouva s vítěznou firmou. Dodavatelem stavby byly firma Ekis a Santini (odstoupila v prosinci 2012). Celý areál byl dokončen v létě roku 2014 a byl předán k užívání veřejnosti.
 • Mateřská škola Radotín
  Mateřská škola sdružuje čtyři pracoviště: MŠ Hastrmánek, MŠ Modřínek, MŠ Slunečnice a MŠ Kulíšek.
 • Městská část Praha 16
  Oblast Zbraslavi, Radotína, Lipenců a okolních obcí.

Spolupráce

Odkazy

Vaše informace

 • Přihlášen: NE
 • IP: 3.92.91.54

Přihlášení
MÁTE OTÁZKY?

VOLEJTE
776 381 626
Facebook