Prosím čekejte

SouthPrague.Net

Nalézáte se v sekci: Spolek » O spolku | Skok na navigaci

O spolku

SouthPrague.Net, z.s. je otevřený spolek lidí, kteří mají zájem na rozvoji počítačové sítě v oblasti Prahy 16.

SouthPrague.Net vznikl registrací u Ministerstva vnitra České Republiky dne 4.9.2003.
Posléze, v návaznosti na změnu právních forem definovaných novým občanským zákoníkem, došlo ke změně z Občanského sdružení na Spolek.

Naším cílem je vytvořit takovou síť, která se nedá srovnat s běžnou komerční sítí. Jsme otevřeni a členem se může stát každý, kdo má zájem. Členský příspěvek ve výši 350Kč/měsíc je naprosto stabilní již od našeho vzniku.

SouthPrague.Net spravuje svou neveřejnou elektronickou síť spolku vybudovanou pro potřeby jeho členů. Spolek není poskytovatelem veřejných služeb elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Jako spolek neposkytujeme komerčně Internet a případné služby s tím související (instalace, servis, garance rychlosti připojení či dostupnosti apod.).

Spolek je aktivní zejména v těchto oblastech:

  • Výstavba a provoz počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí.
  • Provozování informačního systému.
  • Podpora využívání internetu a informačních technologií.
  • Podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.
  • Rozšiřování aplikace nejmodernějších informačních technologií.
  • Pořádání školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost.
  • Financování neziskových projektů jiných fyzických nebo právnických osob, pokud daný projekt přispívá k dosažení cílů spolku, nebo je součástí jiného takového projektu.
  • Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

Identifikační číslo (IČ) spolku: 26639726

Vaše informace

  • Přihlášen: NE
  • IP: 3.230.154.90

Přihlášení
MÁTE OTÁZKY?

VOLEJTE
776 381 626
Facebook